دانلود کتاب آمریکا از دیدگاه امام خمینى

دانلود کتاب آمریکا از دیدگاه امام خمینی

 

نام کتاب: آمریکا از دیدگاه امام خمینى
تهیه شده در: مرکز تحقیقات سپاه

 

این مجموعه که در چهارده فصل و یک ضمیمه تهیه گردیده است، تاریخچه اى از فعالیتها و دخالتهاى آمریکا در منطقه و کشور ایران ، شناخت عوامل و طرفداران آن ، سیاستهاى مرموز و پیچیده استکبار براى شکست نظام اسلامى و از همه مهمتر استراتژى مبارزه با آمریکا از دیدگاه امام خمینى قدس سره الشریف را ترسیم مى کند، سخنان امام راحل قدس سره الشریف مى تواند بهترین دستورالعمل و راهگشاى نسل حاضر جهت شناخت و مبارزه با ام الفساد قرن و سیاستهاى شیطانى او باشد.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...