دانلود کتاب تهاجم فرهنگی

کتاب تهاجم فرهنگی

 

نام کتاب : تهاجم فرهنگى

نویسنده : معاونت انتشارات مرکز فرهنگى سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

 

در این مجموعه که مشتمل بر هفت فصل مى باشد، سعى و کوشش زیادى به عمل آمده تا با استفاده از منابع گوناگون و نظرات صاحبنظران در امور مختلف سیاسى ، فرهنگى و اجتماعى ، بحثى همه جانبه و عمیق درباره مساله تهاجم فرهنگى صورت گیرد.

در لابلاى سطور، به مسائل مهمى ، مانند: مساله فرهنگ ، انواع فرهنگها، تبادل فرهنگى ، زمینه هاى پیدایش تهاجم فرهنگى اعم از زمینه هاى داخلى و خارجى آن ، پیشینه تهاجم فرهنگى و روند تحولات آن در بستر تاریخ تمدن بشرى و موقعیت کنونى آن بخصوص با توجه به فروپاشى نظام الحادى و کمونیستى امپراتورى شوروى سابق و پیدایش ‍ قطب بندى هاى جدید در عرصه تحولات بین الملل ، اهداف گوناگون مورد نظر در تهاجم فرهنگى و آثار و نتایج ویرانگرى که این شیوه تهاجم در پى خواهد داشت ، شیوه ها و روشهاى مختلف مورد عمل در این نوع تهاجم ، ابزارهاى مورد استفاده دشمن در تهاجم فرهنگى و بالاخره راههاى مقابله و راه کارهاى عملى در این رویارویى فرهنگى به بحث و بررسى گذاشته شده و مطالب و اطلاعات مفید و جامعى را در اختیار خواننده قرار مى دهد.

 

فهرست مطالب :

فصل اول : فرهنگ چیست ؟

فصل دوم : زمینه هاى پیدایش تهاجم فرهنگى

فصل سوم : تهاجم فرهنگى از آغاز تا کنون

فصل چهارم : اهداف و آثار تهاجم فرهنگى

فصل پنجم : شیوه هاى تهاجم فرهنگى دشمن

فصل ششم : ابزارهاى تهاجم فرهنگى

فصل هفتم : راههاى مقابله با تهاجم فرهنگى

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...