دانلود مقاله ای کامل درمورد اکولوژی ویروس ها

کتاب اکولوژی ویروس ها

 

| اکولوژی ویروس ها |

| مقاله آموزشی |

 

به منظور تبدیل اطلاعات گلخانه ای و آزمایشگاهی موجود در مورد ویروسها به یک تصویر کلی از طبیعت آن‌ها یعنی اکولوژی ( از وازه یونانی Oikos یعنی خانه وLogos به معنی سخنرانی )، که همیشه متغیر است نیاز داریم.

ویروسهای گیاهی برای بقاء باید دارای : یک یا چند گونه گیاهی میزبان برای افزایش، روشی مؤثر برای انتشار و ایجاد آلودگی در گیاهان میزبان جدید و ذخیره ای از گیاهان میزبان مناسب سالم به منظور انتشار بیماری باشند.موقعیت واقعی هر ویروس معین در یک محل خاص یا در مقیاس جهانی، نتیجه برهمکنشهای پیچیده بین بسیاری از عوامل فیزیکی و بیولوژیکی خواهد بود درک و شناخت اکولوژی یک ویروس در یک محصول و محل معین، جهت توسعه روشهای مناسب برای کنترل بیماری ویروسی لازم و ضروری است.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...