دانلود کتاب اخلاق خانواده

اخلاق خانواده

 

| مقاله ای در رابطه با اخلاق خانواده |

 

آفـریـنـش انـسـان بـگـونـه اى اسـت کـه بـراى رسـیـدن بـه آرامـش روحـى ، نـیـاز بـه ازدواج وتـشـکـیـل خـانواده دارد. زندگى زناشویى به علت ایجاد محبّت ، تفاهم و همدردى ، بسیارى از نـیـازهـاى روحـى انـسـان را تـاءمین مى کند. انسان در سایه تاءمین این نیازها که نیازهاى اصلى اوست ، به آرامش روحى مى رسد.

قـرآن کـریم تصریح مى کند که یکى از ثمرات ازدواج و اهداف بلند آن ، تسکین خاطر و آرامش روحـى اسـت کـه در پـرتـو دوسـتى و محبتى که خداوند در قلب زن و شوهر قرار داده است…

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...