دانلود کتاب روش های کنترل اضطراب

روش های کنترل اضطراب

 

روش های کنترل اضطراب

 

اضطراب مشکل رایج بشر امروزی و عصر جدید است. اضطراب به خودی خود بد نیست و حتی وجود آن برای زندگی لازم است. انسان بدون اضطراب، انسان بی خیال و شاید بی تفاوت خواهدبود. اضطراب زمانی مشکل محسوب میشود که روند زندگی را با دشواری همراه سازد و در فعالیتهای انسان مانع ایجاد کند. اضطراب زیاد موجب کاهش عملکرد میشود و در این حالت باید با آن مقابله کرد. راههای مقابله با اضطراب چیست؟ با اضطراب چه کنیم؟

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...