دانلود کتاب تحلیل پیچیده گی زمانی الگوریتم ها

تحلیل پیچیده گی زمانی الگوریتم ها

 

| تحلیل پیچیده گی زمانی الگوریتم ها |

 

الگوریتم‌های مختلفی برای حل یک مسئله ممکن است طراحی شده باشند. برای انتخاب بهترین الگوریتم باید معیاری جهت مقایسه کارائی الگوریتم‌ها داشته باشیم. ارزیابی در دو مرحله انجام می‌شود: آنالیز کارائی و اندازه گیری کارائی. آنالیز کارائی یک تخمین اولیه‌است با دو معیار: پیچیدگی زمانی time complexity و پیچیدگی حافظه space complexity سنجیده می‌شود؛ که رفتار الگوریتم را در زمان اجرا با مجموعه‌ای از ورودی‌های منتخب توصیف می‌کنند. بعد از پیاده سازی الگوریتم با یک زبان زبان برنامه نویسی آمار حقیقی درباره زمان و حافظه مصرف شده توسط الگوریتم در حین اجرا جمع آوری می‌شود. این کتاب به تحلیل و بررسی کامل الگوریتم ها در بهترین و بدترین حالات می پردازد که مطالعه آن به دانشجویان رشته کامپیوتر توصیه می گردد.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...