مقاله ای درباره بیماری ایدز

مقاله درباره ویروس ایدز

 

بیماری ایدز – HIV

 

بیماری ایدز از مهلک ترین عفونتهای ویروسی می باشد که اولین بار در سال ۱۹۸۱ شناسایی شد. از آن تاریخ تاکنون هر سال بر تعداد قربانیان این بیماری افزوده شده، به طوریکه از ۱۷۳ کشور تا پایان سال ۱۹۹۲ گزارشاتی در این زمینه به چشم می خورد. بعضی از کشورها موارد کمی از این بیماری را گزارش کرده اند که علت آن می تواند واقعا کم بودن موارد این بیماری یا کمبود امکانات آزمایشگاهی کافی و نا آگاهی پزشکان از علائم بیماری برای تشخیص در آن کشورها و یا خوب نبودن نظام گزارش دهی آنها باشد.

آمار بیماران مبتلا به ایدز امروزه، نمایانگر وضعیت آلودگی در بیش از یک دهه گذشته در دنیاست. بنابراین مسئولین امور پزشکی، بهداشت عمومی، سیاسی و اجتماعی نباید تنها به بررسی مراحل انتهای طیف بیماری که ایدز میباشد کفایت کنند، بلکه می بایست تمامی طول دوره عفونت HIV را در نظر گیرند …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...