دانلود مقاله ای کامل در مورد تاریخچه مشورت

تاریخچه مشورت

 

مقاله ای در رابطه با تاریخچه مشورت

 

در ترجمه های مختلف از اوستا، واژه همپرسی را به معنای مشاورت، گفتمان و پند و اندرز گرفته اند. این واژه در زبان پهلوی به صورت همپرسنین همپرسیکه به کار می رود. واژه همپرسی تشکیل شده از دو جزء ham و مصدر پرس paras که به زبان هخامنشی fras گفته می شود از فرس fras در یسناهات ۵۱ بند ۱۱ با جزء آ، فرسا آمده که به معنای گفت و شنود، اندرز پرسیدن و مشورت کردن به کار رفته است و البته از همین واژه در کتاب شایسته و ناشایسته، واژه آفرا به معنای مشورت ساخته شده است …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...