دانلود مقاله ای کامل با موضوع Portal

مقاله ای درباره پورتال

 

مقاله ای کامل در مورد Portal

 

شبکه های به هم تنیده جهانی بر پایه کار بر اینترنت به سوی تکامل پیش می روند و به طور مستمر به بازسازی خویش می پردازند در اثنای این تغییر و تحول و بازسازی مفهوم جدیدی به نام Portal مطرح گشته است و زیر بنای تحولات مهمی در آینده گشت که شاید زمانی دور از انتظار و دسترس فرض می شد.

رشد واحدهای تجاری در دوره اخیر شیوه های نوین را جهت این پیشرفت می طلبد. پرداختن به تجارت از طریق Portal ها یکی از این مدل های جدید است …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...