دانلود مقاله ای در موضوع تاریخ اسلام

تاریخ اسلام

 

| تاریخ اسلام |

 

نهضتی که پیامبر اسلام پایه گذار و رهبر آن بود به مانند هرنهضت انقلابی دیگری با یک جنبش و انقلاب ارتجاعی مواجه شد.

نهضتهای انقلابی سایر پیامبران هم از این جنبش های ارتجاعی در امان نمانده اند، قرآن و تاریخ بسیاری از این نمونه ها را بیان می کند. همانند رجعت قوم موسی در بازگشت به گوساله پرستی به هنگام غیاب چهل روزه موسی و یا اشاره حضرت عیسی در بیان لزوم بعثت خود به رجعت قوم یهود از تعالیم موسی و یکتا پرستی.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...