مقاله ای کامل با موضوع بیماری سل

مقاله درباره بیماری سل

 

بیماری سل

 

سل یکی از بیماری های عفونی و واگیردار است که عامل آن میکروب سل می باشد. این میکروب (مایکوباکتریوم توبرکلوزیس) در قطرات بسیار ریزمعلق در هوا که با سرفه و عطسه توسط بیماران پراکنده می شود وجود دارد و از راه مجاری تنفسی وارد بدن انسان می شود واکثرا در ریه ها که محل مناسبی برای رشد میکروب است جای می گیرد. در این صورت فرد به میکروب سل آلوده می شود اگر سیستم ایمنی بدن نتواند میکروب سل را مهارکند میکروب سل تکثیر می یابد وفرد به بیماری سل مبتلا می شود. در ۳۰ درصد موارد، اعضای دیگر بدن نیز دچار عفونت با این میکروب می شوند که به آن سل خارج ریوی می گویند. سل به طور اولیه ریه ها را درگیر می کند ولی ممکن است به سایر اعضا گسترش یابد. اعضایی که سل می تواند آنها رادچار عفونت کند شامل کلیه، قلب، دستگاه گوارش، مغز، استخوان ها، مفصل ها، حنجره و …است. سل دوران کودکی معمولا محدود به قسمت میانی ریه ها است ولی ممکن است گسترش یافته ومننژیت ایجادکند.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...