دانلود مقاله ای کامل با عنوان هویت و عزت نفس

دانلود مقاله ای کامل درباره هویت و عزت نفس

 

هویت و عزت نفس – مقاله

 

انسان در زندگی به دنبال معنایی می گردد که به خاطرآن زندگی می کند و با رشد عقلانی فرد در دوره نوجوانی توجه او به ارزشها و اعتقادات، مفاهم حقیقت، زیبایی و مرگ و نیستی که در کل معنای زندگی است جلب می شود. نوجوان تمام روابط و باورهایی را که در دوران کودکی بدون چون و چرا پذیرفته است مورد پرسش و تردید قرارمی دهد و سعی می کند با توجه به شخصیت شکل پذیر و استقلال جوی خود نظامی از ارزشها بدست آورد.

بسیاری از نوجوانان همان طور که «آدلوم» بیان می کند، وقتی برای اولین بار به دنیای اطراف خود می نگرند و سعی می کنند تا شخصیت خود را ارزیابی نمایند احساس می کنند که درباره جهان و معنای وجود انسان و حتی خودشان نیازمند پاسخ هستند.

بنابراین دوران نوجوانی به سبب تغییرات شدید جسمانی و روانی و از طرف دیگرانتظاراتی که خانواده و جامعه از نوجوان دارد و سایرعواملی که در روند رشد و تکامل نوجوان تاثیرمی گذارد برحساسیت این دوره می افزاید …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...