دانلود کتاب دعاشناسى موضوعى

دعاشناسى موضوعى

 

نام کتاب : دعاشناسى موضوعى

( پژوهشى نوین در دعاى جوشن کبیر )

مؤ لف : علیرضا فراهانى منش

 

بى شک ، دعا و نیایش یک نوع عبادت و خضوع انسان در برابر خداوند تواناست و چونان عبادات دیگر، از اثر تربیتى فراوان برخوردار مى باشد. با دقت در آیات و روایات مربوط به آن ، درمى یابیم که دعا، انسان را به معرفت خداوند رهنمون مى شود.
دعا، خداشناسى ، اعتماد به نفس ، تقویت اراده و آرامش به انسان مى بخشد و روح یاءس و نومیدى را از او دور کرده و وى را فردى بلند همّت ، تلاشگر، هوشمند و امیدوار مى سازد.
تردیدى نیست ، افرادى به هدف بالا و والاى دعا دست مى یابند که آن را شناخته و با شرایط مخصوصش به انجام رسانند.
کتابى که برای شما عزیزان آماده شده، شیوه اى جالب در بررسى گوشه هایى از دعاى پربار (جوشن کبیر) است که مؤ لف محترم آن را با شیوه (تفسیر دعا به دعا) و دعا به قرآن عرضه مى کند تا اینکه مؤ منان واقعى بهتر با مضامین عالیه دعا آشنا شده به صراط مستقیم راه یابند.

 

فهرست مطالب

–     مقدّمه دفتر
–     مقدمه مؤ لف
–     اَسماءُ الحُسنى
–     اسم اعظم
–     نقش و جایگاه دعا در زندگى
–     شناخت و معرفت بارى تعالى
–     خداوند به انسان نزدیک است
–     خداوند، مونس دلها
–     یاد خداوند، بهترین یادها
–     خداوند، طبیب قلبها
–     هادى بودن خداوند متعال
–     خداوند متعال ، برترین معبود
–     اطاعت خداوند سبب نجات مؤ منین است
–     خداوند، صاحب تمام حسنات است
–     قبول شدن توبه از سوى خداوند متعال
–     خداوند بخشنده است
–     عفو خداوند
–     خداوند، پوشاننده عیبها
–     بازگشت همه چیز به سوى خداوند است
–     خداوند سریع الحساب است
–     و …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...