دانلود کتاب نظریه محاسبات

دانلود کتاب نظریه محاسبات - نظریه زبان ها

 

دانلود کتاب نظریه محاسبات – نظریه زبان ها

 

نظریهٔ محاسبات یا تئوری محاسبات (Theory of computation) زمینهٔ وسیعی است که امکان و کارآیی حل مسائل گوناگون به وسیلهٔ مدل‌های محاسباتی، با استفاده از الگوریتم‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهد. این کتاب به نگارش آقای عسکرزاده درآمده که شامل هفت فصل می باشد.

 

سرفصل های کتاب :

–     فصل اول : نگاه کلی به نظریه محاسبات

–     فصل دوم : برنامه های با حافظه متناهی

–     فصل سوم : برنامه های بازگشتی با حافظه متناهی

–     فصل چهارم : ماشین تورینگ

–     فصل پنجم : محاسبات با منابع محدود

–     فصل ششم : محاسبات احتمالی

–     فصل هفتم : محاسبات موازی

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...