دانلود کتاب جنگ هاى امام على علیه السلام در پنج سال حکومت

جنگ هاى امام على علیه السلام در پنج سال حکومت

 

نام کتاب: جنگ هاى امام على علیه السلام در پنج سال حکومت
مؤلف: ابن اعثم کوفى
مترجم: احمد روحانى

 

کتاب حاضر ترجمه بخشى از کتاب الفتوح؛ یکى از ارزشمندترین و معتبرترین منابع تاریخى موجود مى باشد؛ که در اوایل قرن چهارم هجرى به همت ابو محمد احمد بن على اعثم کوفى کندى معروف به اعثم کوفى متوفى سال ۳۱۴ هجرى قمرى تدوین و تاءلیف گردیده است.

بنا به نقل اکثر محققان و مورخان دوره اسلامى، این کتاب یکى از معتبرترین متون تاریخ اسلام است که وقایع و حوادث تاریخى زمان خلافت ابوبکر تا حکومت هارون الرشید متوفى سال ۱۹۳ هجرى قمرى را نگاشته است.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...