دانلود کتاب زندگینامه نظامی گنجوی + گزیده ای از اشعار

 کتاب زندگینامه نظامی

 

کتاب زندگینامه نظامی گنجوی

 

ابومحمد الیاس بن یوسف نظامی گنجه یی، استاد بزرگ در داستان سرایی و یکی از نتون های استوار شعر پارسی است. زندگی او بیشتر و نزدیک بتمام در زادگاهش گنجه گذشت و از میان سلاطین با اتابکان آذربایجان و پادشاهان محلی ارزنگان و شروان و مراغه و اتابکان موصل رابطه داشت و منظوم های خود را به نام آنان ساخت. در باره و فاتش تاریخ قطعی درست نیست و آنرا تذکره ای از ۵۷۶ تا ۶۰۶ نوشته اند و گویا سال نزدیک بحقیقت ۶۱۴ هجری (۱۲۱۷ میلادی )‌باشد وی علاوه بر پنج گنج یا خمسه:‌ مخزن الاسرار، خسرو و شیرین،‌ لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندر (نامه) دیوانی از قصیده ها و غزل ها نیز داشت …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...

دانلود داستان صوتی لیلی و مجنون

داستان صوتی لیلی و مجنون

 

| خلاصه ای از منظومه لیلی و مجنون – فایل صوتی |

 

لیلی و مجنون نام مجموعه شعری از نظامی گنجوی شاعر پرآوازه ایرانی است. این مجموعه سومین مثنوی از مجموعه مثنوی‌هایی است که به خمسه نظامی معروف هستند.

منظومه لیلی و مجنون در مقایسه با منظومه خسرو و شیرین از همین شاعر، به درک تفاوت‌های فرهنگی اعراب و ایرانیان کمک می‌کند. شخصیت‌های داستان در روایت نظامی قراردادی بوده و تحول زیادی از حوادث داستان نمی‌پذیرند. منظومه لیلی و مجنون به زبان‌های مهم غربی ترجمه و منتشر شده‌است.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...

دانلود فایل صوتی خلاصه ای از منظومه خسرو و شیرین

داستان خسرو و شیرین از نظامی گنجوی

 

| خلاصه ای از منظومه خسرو و شیرین – فایل صوتی |

 

خسرو و شیرین دومین منظومه نظامی‌ و معروفترین اثر و به عقیده گروهی از سخن‌سنجان شاهکار اوست. در حقیقت نیز، نظامی‌ با سرودن این دومین کتاب (پس از مخزن الاسرار) راه خود را باز می‌یابد و طریقی تازه در سخنوری و بزم آرایی پیش می‌گیرد.

این منظومه شش هزار و چند صد بیتی دارای بسیاری قطعات است که بی هیچ شبهه از آثار جاویدان زبان پارسی است و همان‌هاست که موجب شده است گروهی انبوه از شاعران به تقلید از آن روی آورند، گو این که هیچ یک از آنان، جز یکی دو تن، حتی به حریم نظامی ‌نیز نزدیک نشده اند و کار آن یکی دو تن نیز در برابر شهرت و عظمت اثر نظامی ‌رنگ باخته است.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...