دانلود کتاب داستان عروس پابرهنه

داستان عروس پابرهنه

 

نام کتاب: عروس پابرهنه

نویسنده: منوچهر کی مرام

 

در روزگاران قدیم، خیلی قدیم، شهر بزرگی بود، با مردمانی قانع، آرام و زحمت کش. هرکس سرش به کار و زندگی خودش بود. اگر هم در میان خانواده، دوستان و همسایه های آنها کسی نیاز به کمک داشت، به او کمک می کردند.

دور از این شهر، نزدیک چشمه ی آبی، در یک کلبه کوچک روستایی، زن و شوهری با هم زندگی آرامی داشتند. مرد روزها در مزرعه کوچکی که داشت، کشت می کرد و زن برای کمک به خرج خانه، به شهر می رفت و توی خانه هایی که بچه زیاد داشتند و زن خانه به تنهایی از عهده تمام کارهای خانه و بچه داری بر نمی آمد، کار می کرد. کمی دستمزد می گرفت و راضی بود. عصر به کلبه بر می گشت، با شوهرش شام ساده ای فراهم می کردند و می خوردند. روز بعد، روز از نو روزی از نو.

چند سالی که گذشت، زن کم کم حس کرد زندگی آنها چیزی کم دارد. به شوهرش گفت …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...