دانلود جزوه آزمایشگاه سیستم عامل

آزمایشگاه سیستم عامل

 

جزوه آزمایشگاه سیستم عامل

 

در فرهنگ رایانه سیستم عامل نرم افزاری است که مدیریت منابع رایانه را به عهده گرفته و بستری را فراهم میسازد که نرم افزار کاربردی اجرا شده و از خدمات آن استفاده کنند. سیستم عامل خدماتی به برنامه های کاربردی و کاربر ارائه میدهد. برنامه های کاربردی یا از طریق واسط های برنامه نویسی کاربردی (Application User Interface-APIs) و یا از طریق فراخوانی های سیستم (system call) به این خدمات دسترسی دارند. با فراخوانی این واسط ها، برنامه های کاربردی میتوانند سرویسی را از سیستم عامل درخواست کنند، پارامتر ها را انتقال دهند، و پاسخ عملیات را دریافت کنند.

این جزوه آموزشی شامل بخش های مختلفی از جمله: Setup System  و تغییرات درآن، کاربا رجیستری ویندوز، آشنایی با لینوکس و دستورات آن می باشد، همچنین شما با مفاهیمی همچون : BIOS، CMOS، Regedit، خط فرمان و … آشنا خواهید شد. برای دانلود کتاب آموزشی آزمایشگاه سیستم عامل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...

دانلود جزوه آموزشی آزمایشگاه سیستم عامل

دانلود جزوه آزمایشگاه سیستم عامل

 

| دانلود جزوه آموزشی آزمایشگاه سیستم عامل |

 

در فرهنگ رایانه سیستم عامل نرم افزاری است که مدیریت منابع رایانه را به عهده گرفته و بستری را فراهم میسازد که نرم افزار کاربردی اجرا شده و از خدمات آن استفاده کنند. سیستم عامل خدماتی به برنامه های کاربردی و کاربر ارائه میدهد. برنامه های کاربردی یا از طریق واسط های برنامه نویسی کاربردی (Application User Interface-APIs) و یا از طریق فراخوانی های سیستم (system call) به این خدمات دسترسی دارند. با فراخوانی این واسط ها، برنامه های کاربردی میتوانند سرویسی را از سیستم عامل درخواست کنند، پارامتر ها را انتقال دهند، و پاسخ عملیات را دریافت کنند.

این جزوه آموزشی شامل بخش های مختلفی از جمله: Setup System  و تغییرات درآن، کاربا رجیستری ویندوز، آشنایی با لینوکس و دستورات آن می باشد، همچنین شما با مفاهیمی همچون : BIOS، CMOS، Regedit، خط فرمان و … آشنا خواهید شد. برای دانلود کتاب آموزشی آزمایشگاه سیستم عامل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...