دانلود کتاب ترس از دیدگاه روانکاوی و نقش آن در شخصیت انسان ها

دانلود کتاب ترس از دیدگاه روانکاوی و آثار آن

 

دانلود کتاب ترس از دیدگاه روانکاوی و نقش آن در شخصیت انسان ها

 

ترس یکی از پدیده‌هائی است که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تکامل انسان ابتدائی داشته است. همچنین در شکل‌گیری و توضیح شخصیت انسان و روابط اجتماعی وی ترس جزء یکی از فاکتورهای اساسی محسوب می‌شود که درست سنجیدن نقش آن در روانشناسی و روانکاوی و همچنین در جامعه‌شناسی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. زندگی بسیاری از انسان‌ها توأم با ترس است و این در حالی است که شاید اغلب آنها بر علت و حتی وجود ترس‌های خویش ناآگاهند و عدم خشنودی خویش را از زندگی و رفتارهای ناشی از ترس خود را جزء شخصیت خود دانسته و می‌پندارد که شخصیت آنها اینچنین شکل گرفته و این شخصیت منحصر به فرد آنها و غیرقابل تغییر است…

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...