دانلود کتاب الکترونیکی جنگ های ایران و روم

دانلود کتاب جنگ های ایران و روم

 

| جنگ های ایران و روم |

 

جنگ‌های ایران و روم رشته جنگ‌هایی است که از سال ۵۴ پیش از میلاد با یورش اسکندر سیاست‌مدار و سردار رومی به ایران در زمان پادشاهی فرهاد سوم اشکانی آغاز و تا پایان دوران ساسانیان ادامه یافت.

در دورانی که دولت روم در اوج توانمندی و جهان‌ستانی خود قرار داشت، کنسول‌های زمامدار رومی پس از چیرگی بر اروپا، متوجه شرق شدند و به قصد رسیدن به هندوستان، خیال در هم شکستن قدرت ایران را در مغز پختند. آنان در انجام این خیال، دست به توسعه ارضی در شرق گشادند و با لشگر‌کشی‌های پی‌درپی، مبادرت به جنگ‌های متعدد و طولانی با ایران کردند. چنان که تا پیش از رسیدن «اوکتاویوس اگوست» به مقام امپراتوری روم، حکومت‌های کنسولی آن کشور به علت فزونی طلبی‌های جنون‌آمیز دو تن از رهبران خود، سه جنگ بزرگ را بر ضد ایرانیان اشکانی تدارک دیدند و به انجام آن مبادرت ورزیدند. اما در هر سه‌ی این جنگ‌ها، چونان اکثر جنگ‌هایی که از آن پس میان ایران و روم به وقوع پیوست، فتح و پیروزی با ایران بود. در این جنگ‌ها، لژیون‌های جنگ‌آزموده‌ی رومی، در برابر روش ویژه جنگی چابک سواران پارتی، کمتر فرصت می‌یافتند تا از آموزه‌ها و تجربه‌های فراوان جنگی خود بهره بگیرند. تلفات انسانی و خسارات مالی ارتش روم در این جنگ‌ها چنان عظیم و بی‌سابقه بود که دولت روم برای نخستین بار خود را با سنگری تسخیر ناپذیر روبرو می‌دید که مردمی دلیر از تباری نیرومند، پاسداران بیدار آن بودند.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...