دانلود کتاب آشنایی با لباس های دوره قاجاریه بصورت عکس

دانود کتاب لباس های دوره قاجاریه

 

| آشنایی با پوشش های دوره قاجاریه |

 

لباس و مد قاجاریه، شاید دیرپاترین مد ایرانی در دوره معاصر باشد، نبود ارتباطات، نبود امکان تنوع در پوشاک و خصایص فرهنگی مردمان باعث شده بود ده ها سال کم و بیش یک مد ثابت در دوره قاجار تا پهلوی اول حاکم باشد. لباس مردان در دوره قاجار چیزی بیش از این نبود؛ پیراهن زیر یا زیرپوش ـ زیرپیراهنی امروز ـ پیراهن رو، جلیقه، قبا یا جبه، شال کمر و کمربند، سرداری، عبا و شنل و کلاه معروف قجری که استوانه ای کوتاه بود. در دوره قاجاریه، مفهوم مد برای زنان چندان معنایی نداشت، زیرا ارتباطات اجتماعی زنان بسیار محدود بود. زنان در دوره قاجار، دامن شلواری، چارقد، چادر، روبنده، پیچه یا نقاب می پوشیدند. با وقوع انقلاب مشروطه در آخرین سال های دوره قاجار موجی از مدهای اروپایی روانه ایران شد؛ مدگرایان ایرانی در این دوره، شیفته مدهای فرانسوی بودند.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...