دانلود کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۶ : زندگی جاوید یا حیات اخروی

مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی 6-زندگی جاوید یا حیات اخروی

 

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۶ : زندگی جاوید یا حیات اخروی

از آثار استاد شهید مرتضی مطهری

 

نام کتاب: مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۶ : زندگی جاوید یا حیات اخروی

پدیدآورنده: استاد شهید مرتضی مطهری

حجم کتاب: ۱.۳ مگابایت

فرمت کتاب: Pdf

تعداد صفحات: ۷۱ صفحه

توضیحات: این کتاب یکی از کتاب های مجموعه «مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی» است. مجموعه شش جلدی مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی آخرین اثر نگارشی استاد شهید به شمار می آید. انگیزه ایشان از نگارش این مجموعه، بیشتر رفع شبهات و نمایاندن انحرافات فکری در زمینه اصول دین بوده است. این مجموعه در واقع یک دوره اصول عقاید است (غیر از مسئله امامت که در کتاب امامت و رهبری بحث شده است) و از سبکی بدیع و بیانی شیوا برخوردار است و برای آنکه کتاب درسی قرار گیرد مناسب است.

در بخش اول این کتاب راه شناخت خدا، راه شناخت جهان و راه شناخت روح و نفس انسان به عنوان راههای گوناگون ایمان به زندگی جاوید معرفی شده اند. در بخش دوم، موضوع اصالت روح و بقاء روح پس از مرگ مورد بحث قرار گرفته و بخش پایانی به زندگی پس از مرگ یعنی عالم برزخ و قیامت کبری اختصاص یافته است و استدلالهایی از قرآن آورده شده است.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۵ : جامعه و تاریخ

مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی 5-جامعه و تاریخ

 

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۵ : جامعه و تاریخ

از آثار استاد شهید مرتضی مطهری

 

نام کتاب: مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۵ : جامعه و تاریخ

پدیدآورنده: استاد شهید مرتضی مطهری

حجم کتاب: ۲ مگابایت

فرمت کتاب: Pdf

تعداد صفحات: ۲۴۵ صفحه

توضیحات: این کتاب یکی از کتاب های مجموعه «مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی» است. مجموعه شش جلدی مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی آخرین اثر نگارشی استاد شهید به شمار می آید. انگیزه ایشان از نگارش این مجموعه، بیشتر رفع شبهات و نمایاندن انحرافات فکری در زمینه اصول دین بوده است. این مجموعه در واقع یک دوره اصول عقاید است ( غیر از مسئله امامت که در کتاب امامت و رهبری بحث شده است) و از سبکی بدیع و بیانی شیوا برخوردار است و برای آنکه کتاب درسی قرار گیرد مناسب است.

این کتاب در موضوع خود خصوصاً از نظر اثبات بی پایگی ماتریالیسم تاریخی و نشان دادن لغزشهای روشنفکران مسلمان در تحلیل حرکت تاریخ و عوامل محرک تاریخ، کم نظیر و شاید بی نظیر است. نکته درخور توجه این که استاد مطهری در این کتاب ارزشمند، فروپاشی نظامهای کمونیستی را پیش بینی کرده است، همچنان که بر این عقیده است که نظامهای سرمایه داری نیز سرنگون خواهند شد.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۴ : انسان در قرآن

مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی 4-انسان در قرآن

 

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۴ : انسان در قرآن

از آثار استاد شهید مرتضی مطهری

 

نام کتاب: مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۴ : انسان در قرآن

پدیدآورنده: استاد شهید مرتضی مطهری

حجم کتاب: ۱.۵ مگابایت

فرمت کتاب: Pdf

تعداد صفحات: ۸۶ صفحه

توضیحات: این کتاب یکی از کتاب های مجموعه «مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی» است. مجموعه شش جلدی مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی آخرین اثر نگارشی استاد شهید به شمار می آید. انگیزه ایشان از نگارش این مجموعه، بیشتر رفع شبهات و نمایاندن انحرافات فکری در زمینه اصول دین بوده است. این مجموعه در واقع یک دوره اصول عقاید است ( غیر از مسئله امامت که در کتاب امامت و رهبری بحث شده است) و از سبکی بدیع و بیانی شیوا برخوردار است و برای آنکه کتاب درسی قرار گیرد مناسب است.

این کتاب به معرفی انسان قرآنی می پردازد، انسانی چند بعدی که سرشار از جاذبه های معنوی همچون علم و دانایی، خیر اخلاقی و … است. در عین حال محدودیتهایی مانند وراثت و محیط طبیعی و جغرافیایی، چنین انسانی را فرا گرفته است و او به حکم عقل و علم از یک طرف و اراده و ایمان از طرف دیگر، تغییراتی در این عوامل محدود کننده ایجاد می کند و آنها را با خواستهای خویش منطبق می سازد. بخش پایانی کتاب به بیان انواع خود آگاهی ها (فطری، فلسفی، جهانی، طبقات، ملی، انسانی، عرفانی و پیامبرانه) اختصاص یافته است.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۳ : وحی و نبوت

مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی 3-وحی و نبوت

 

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۳ : وحی و نبوت

از آثار استاد شهید مرتضی مطهری

 

نام کتاب: مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۳ : وحی و نبوت

پدیدآورنده: استاد شهید مرتضی مطهری

حجم کتاب: ۱.۸ مگابایت

فرمت کتاب: Pdf

تعداد صفحات: ۱۴۹ صفحه

توضیحات: بحث «هدایت عامّه» حسن مطلع این کتاب را تشکیل می دهد. اختصاصات پیامبران (اعجاز، عصمت، خلوص نیّت…)، نقش تاریخی پیامبران و هدف نبوتها و بعثتها از دیگر مباحث روشنگر این کتاب است. در بخش دیگری از این کتاب، قرآن به عنوان معجزه ختمیه و جنبه های اعجاز آن مورد دقت و بررسی قرار گرفته است. مشخصات شناخت شناسی، جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی و نیز سیره پیامبر اسلام و صفات ممتاز آن حضرت در ابعاد گوناگون حیات فردی و اجتماعی، پایان بخش این کتاب است.

این کتاب یکی از کتاب های مجموعه «مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی» است. مجموعه شش جلدی مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی آخرین اثر نگارشی استاد شهید به شمار می آید. انگیزه ایشان از نگارش این مجموعه، بیشتر رفع شبهات و نمایاندن انحرافات فکری در زمینه اصول دین بوده است. این مجموعه در واقع یک دوره اصول عقاید است (غیر از مسئله امامت که در کتاب امامت و رهبری بحث شده است) و از سبکی بدیع و بیانی شیوا برخوردار است و برای آنکه کتاب درسی قرار گیرد مناسب است.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۲ : جهان‌بینی توحیدی

مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی 2 - جهان‌بینی توحیدی

 

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۲ : جهان‌بینی توحیدی

از آثار استاد شهید مرتضی مطهری

 

نام کتاب: مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۲ : جهان‌بینی توحیدی

پدیدآورنده: استاد شهید مرتضی مطهری

حجم کتاب: ۱.۶ مگابایت

فرمت کتاب: Pdf

تعداد صفحات: ۱۰۴ صفحه

توضیحات: این کتاب یکی از کتاب های مجموعه «مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی» است. مجموعه شش جلدی مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی آخرین اثر نگارشی استاد شهید به شمار می آید. انگیزه ایشان از نگارش این مجموعه، بیشتر رفع شبهات و نمایاندن انحرافات فکری در زمینه اصول دین بوده است. این مجموعه در واقع یک دوره اصول عقاید است ( غیر از مسئله امامت که در کتاب امامت و رهبری بحث شده است) و از سبکی بدیع و بیانی شیوا برخوردار است و برای آنکه کتاب درسی قرار گیرد مناسب است.

در این کتاب ابتدا پس از تعریف جهان بینی، انواع جهان بینی ها (علمی، فلسفی، مذهبی) معرفی شده و جهان بینی توحیدی به طور عام و جهان بینی اسلامی به طور خاص، واجد تمام ویژگیهای یک جهان بینی خوب دانسته شده است. در ادامه کتاب، مراتب و درجات توحید و شرک و در خاتمه تاریخچه اصل عدل در فرهنگ اسلامی ذکر شده است.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...