دانلود کتاب مسئله حقوق و نقش زنان در تاریخ ایران

حقوق و نقش زن در جامعه

 

| مسئله حقوق و نقش زنان در طول تاریخ |

 

مساله حقوق و نقش زنان در طول تاریخ یک مساله ی علمی و فکری است و مذاهب مختلف، فلسفه های مختلف، نظام های اجتماعی مختلف جبهه گیری مختلفی داشته اند .

امروزه بخصوص از قرون ۱۸و۱۹و۲۰ و بالاخص بعد از جنگ بین المللی دوم مساله خاص حقوق اجتماعی و ویژگی انسانی زن در مجامع علمی و هم چنین در جریانات اجتماعی و سیاسی جهان به شکل یک تکان شدید روحی و به شکل یک بحران انقلابی مطرح شده است …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...