دانلود کتاب برنامه ریزی برای پیشرفت

دانلود کتاب برنامه ریزی برای پیشرفت

 

برنامه ریزی برای پیشرفت

 

گاه یه دلایل متعددی از جمله کافی نبودن انگیزه، عدم توانایی غلبه بر عادتهای نامطلوب و شرایط خاص محیطی، برای خودتان امکان اعمال کنترل فراهم نیست. در این صورت باید بپذیرید که برای جلوگیری از اتلاف وقت و از دست رفتن فرصتها،کسی شما را در این امر همراهی کند، حتی اگر این همراهی کوتاه مدت و موقت باشد. این فرد میتواند پدر و مادر، خواهر و برادر بزرگتر و یا کسی باشد که با شما ارتباط نزدیکی دارد. بعضی از دانش آموزان به خاطر نوع ارتباطات خانوادگی در برابر دریافت این نوع کمک مقاومت به خرج میدهند و آن را نمیپذیرند در صورتی که به نظر میرسد اگر کسی متوجه حساسیت موقعیت باشد باید داوطلبانه البته در صورت فراهم بودن سایر شرایط لازم خواستار استفاده از این کمک باشد.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...