دانلود کتاب راهنمای بهداشت باروری برای همسران جوان

راهنمای بهداشت باروری

 

راهنمای بهداشت باروری برای همسران جوان

 

بهداشت باروری مشتمل بر طیف گسترده‌ای است که از تولد دختربچه‌ها تا دوران یائسگی را در بر می‌گیرد و ز جمله شامل عناوین زیر است:

تغذیه مناسب و توجه به تحصیل دختربچه‌ها، بهداشت بلوغ در دختران و پسران، پیشگیری و درمان بیمارب‌های مقاربتی و ایدز، مشاورهٔ قبل از ازدواج، روش‌های تنظیم خانواده و پیشگیری از حاملگی، بهداشت جنسی … . یکی از هدف‌های اصلی انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران ارتقاء سطح آگاهی عمومی در زمینهٔ بهداشت باروری است که بدین منظور برنامه‌های متنوعی را طراحی و اجرا کرده است …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...

دانلود کتاب اسلام پزشک بی دارو

اسلام پزشک بی دارو

 

نام کتاب :اسلام پزشک بی دارو
مؤ لف : احمد امین شیرازى

 

با توجه به این که ارزش و اهمیت غذاشناسى در میان دانشمندان اسلامى بویژه ایرانیان مسلم میگردد. کتاب حاضر تطبیق و سنجشى است که بین غذاشناسى اسلامى و غذاشناسى روز شده و در کنار آیات و روایات اسلامى که تکیه گاه اساسى این کتاب است به مقالات دانشمندان علوم بهداشتى و غذایى نیز اشاره شده که خواننده با مطالعه آن وسعت و عظمت مکتب آسمانى اسلام پى میبرد وبخوبى میشود چگونه اولیاء گرامى این آئین در ۱۴ قرن قبل نکات دقیق غذاشناسى و بهداشتى را به پیروان خود خاطر نشان کرده و براى مداواى مردم از آنها استفاده نموده اند.

 

فهرست مطالب
–     مقدمه
–     گرسنگى
–     کمبود مواد غذایى
–     غذا شناس
–     پزشک
–     اهمیت کار غذا شناسان
–     اسلام و تغذیه
–     اهمیت اسلام به سلامت جسم
–     قسمت اول شامل شش بخش
–     بخش دوم : غذاشناسى اسلام
–     بخش سوم : میوه ها
–     بخش چهارم : سبزیها
–     بخش پنجم :گلها و روغنها
–     بخش ششم : عوامل مرگ تدریجى
–     قسمت دوم تاءثیر اخلاق بر جسم و بدن

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...