دانلود کتاب شبیه سازی با آرنا Simulation with Arena

کتاب شبیه سازی با آرنا

 

شبیه سازی با آرنا – Simulation with Arena

 

شبیه سازی یا Simulation علم و هنر ساختن مدلی «مدلسازی» از یک پروسه یا سیستم، جهت ارزیابی و آزمایش راهبردها می‌باشد و روشی برای آگاهی از نتایج ایده های پیشنهادی قبل از اجرای آنهاست. شبیه‌سازی در واقع مدل کوچک شده از یک چیز واقعی یا وضعیت اجتماعی یا یک فرایند است و روشی موثر در بررسی بعضی ویژگی‌ها یا رفتارهای کلیدی در یک سامانه فیزیکی یا انتزاعی است.

Arena بسته نرم افزاری برای شبیه سازی سیستم های گسسته پیشامد است که توسط شرکت Systems Modeling به بازار عرضه شده است. Arens نرم افزاری کامل برای انجام مطالعات شبیه سازی است و تمام قدم های یک مطالعه شبیه سازی را پشتیبانی می کند.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...