دانلود مقاله ای کامل با موضوع بیماری کزاز

 بیماری کزاز

 

بیماری کزاز – مقاله

 

کزاز بیماری است عفونی مشترک بین انسان و دامها که معمولاً بصورت تک تک و پراکنده دیده می شود. بعلت آلوده بودن وسائل جراحی نیز ممکن است چند تن در بخش جراحی بدان دچار گردند. این بیماری متأسفانه در کشور عزیز ما زیاد دیده می شود.

کزاز میکروب خاصی است که در انتهای آن اسپور وجود دارد (سنجاق مانند) در محیط خارج مقاومت زیادی از خون نشان می دهد و اسپوری تولید می کند که مقاومتش خیلی زیادتر است. اثرات میکرب بواسطه سم بسیار قوی است که ترشح می کند و از راه لنف، خون بمراکز عصبی میرود. با سم میکرب کزاز توانسته اند علائم بیماری را تولید کنند. میکرب کزاز در خاک، مدفوع اسب و گاو و آب و گرد و خاک وجود دارد.

مطلب مهم اینکه ابتلاء به کزاز ایمنی کاملی ایجاد نمی کند لذا بهترین وسیله برای جلوگیری از آن واکسیناسیون می باشد. از سوی دیگر سرم ضد کزاز برای پیشگیری سودمند است ولی برای درمان بویژه پس از بروز نشانه های بیماری ندارد …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...