دانلود کتاب زندگینامه خیام نیشابوری + گزیده ای از اشعار

دانلود کتاب زندگینامه خیام

 

زندگینامه خیام نیشابوری + گزیده ای از اشعار او

 

ابوالفتح عمربن ابراهیم نیشابوری معروف به خیام، از چهره های تابناک علوم ریاضی و نجوم وحکمت جهان در قرون وسطی است. معدودی از رباعی های نغز و حکممت آمیز او به جای مانده، نام خیام را در دفتر ادبیات جهانی نیز، ویژه در برون مرز ایران ثبت نموده است.

حکیم عمر خیام، ریاضی دان و منجم ایرانی و سراینده رباعیات نغز را همه می شناسند. چند هزار مقاله و کتاب درباره او به زبانهای مختلف در جهان به چاپ رسیده که بیش از نود و پنج درصد آنها با رباعیات وی پیوند می یابد …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...