سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی HIS – مقاله آموزشی

سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی  HIS

 

| سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی  HIS – مقاله آموزشی |

 

فهرست موضوعات :

–     مقدمه

–     سیب ( سیستم یکپارچه بیمارستان ها )

–     HIS  چیست؟

–     خصوصیات و ویژگی های سیستم  HIS

–     اهداف کلی سیستم  HIS

–     برای راه اندازی سیستم  HIS سه گزینه مهم باید مد نظر قرار گیرد

–     امکانات لازم برای انجام تمامی امور یک بیمارستان که شامل چند قسمت اصلی می باشد

–     شرح هر یک از اجزای سیستم جامع اطلاعات بیمارستان

–     و …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...