تحلیل فناوری تشخیص گفتار به کمک سیستم های رایانه ای – مقاله آموزشی

عملکرد سیستم های تشخیص گفتار

 

| عملکرد سیستم های تشخیص گفتار – مقاله آموزشی |

 

فهرست موضوعات :

–     مقدمه

–     تعریف

–     تاریخچه فناوری تشخیص گفتار

–     عملکرد سیستم های تشخیص گفتار

–     تبدیل گفتاربه داده

–     تشخیص گفتار با استفاده از مدل(الگوریتم)آماری

–     سیستم های تشخیص گفتار:تقسیم بندی بر اساس عملکرد

–     سیستم های تشخیص گفتار:تقسیم بندی بر اساس برونداد

–     کاربرد فناوری تشخیص گفتار در کتابخانه

–     سیستم های تشخیص گفتار:ضعف ها و محدودیت ها

–     نتیجه گیری

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...