دانلود مقاله ای با عنوان سوئیچ ها و شبکه های LAN

شبکه LAN

 

مقاله ای با موضوع سوئیچ ها و شبکه های LAN

 

یک شبکه، گروهی از کامپیوترهای متصل بهم می باشد به طوری که اجازه تبادل اطلاعات مابین کامپیوترها را می دهد.

شبکه محلی ( Local Area Network-LAN ): یک LAN شبکه ای از کامپیوترهایی است که در مکان فیزیکی عمومی یکسان، معمولاً در یک ساختمان یا یک فضای باز واقع شده اند. اگر کامپیوترها بسیار پراکنده و دور از هم ( در میان شهر یا در شهرهای مختلف )  باشند، در آن صورت نوعاً یک شبکه گسترده ( Wide Area Network-WAN )  مورد استفاده قرار می گیرد.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...