دانلود مقاله ای در مورد بررسی نقش مشهد در ساختار مجموعه شهری از ابعاد مختلف

بررسی نقش مشهد در ساختار مجموعه شهری مشهد از ابعاد مختلف اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و خدماتی

 

| بررسی نقش مشهد در ساختار مجموعه شهری |

| از ابعاد مختلف اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و خدماتی |

 

مجموعه شهری (CONURBATION) به گستره وسیعی اطلاق می شود که از گسترش و پیوند شهرها و شهرک های متعدد بوجود می آید . به گونه ای که در عین پیوند کالبدی معمولا موجودیت جداگانه خود را حفظ می کنند .

به عبارت دیگر مجموعه شهری یک محدوده فضایی است متشکل از یک یا چند شهر اصلی و کانونهای جمعیتی , تولیدی و خدماتی پیرامون آنها که دارای روابط اقتصادی , اجتماعی و کالبدی – فضایی بصورت متقابل , مستقیم , مستمر و فزاینده با یکدیگر بوده و بازار واحدی از سکونت , اشتغال , خدمات و ظرافت را تشکیل می دهند …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...