نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعت – مقاله

نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

 

نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعت

 

انسان برای تامین نیازهای روزمره خود ابتدا شکار و سپس استفاده از گیاهان و به مرور زمان، با فرا گرفتن فنون اولیه کشاورزی اقدام به تهیه مایحتاج خود نمود. با توجه به خطراتی که در شکار حیوانات انسان را تهدید می کرد، لذا تمایل به سمت کشاوزی بیشتر و بیشتر شد تا جایی که در گذشته ای نه چندان دور، بیشتر مردم عدی در کره زمین پیشه کشاورزی را برگزیدند.

کشاورزان با سه عامل زمین، نیروی کار و آب روبرو هستند که اهمیت هر سه مورد به نوع خود بسیار مهم بوده و می باشد.

امروزه با مکانیزه شدن صنعت کشاورزی نوع محصولات و تنوع فصلی آنها و نیز مقدار تولید آنها تفاوتهای بسیاری بوده است با استفاده از ابزار آلاتی مانند کمباین، تراکتور، دستگاههای مخصوص شخم، سم پاشی های هوایی و نیروی انسانی کمتری درگیر کشاورزی می شود که این امر موجب کاهش هزینه تولید در مجموع، و از طرف دیگر افزایش بیکاری را سبب می شود …

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کشاورزی، صنعت و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر وضعیت کشاورزی فعلی ایران و نیز بررسی از جنبه اقتصادی مکانیزه کردن کشاورزی می باشد.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...