دانلود کتاب الکترونیکی مشاهده و طراحی دکتر محسن جعفرنیا

دانلود کتاب الکترونیکی مشاهده و طراحی

 

| دانلود کتاب الکترونیکی مشاهده و طراحی دکتر محسن جعفرنیا |

 

نام کتاب: مشاهده و طراحی
تالیف: دکتر محسن جعفرنیا
ناشر: آذر
نشر دوم: با زبان فارسی در ایران / اسفند  ۱۳۹۱
طراحی جلد: سحر برومند
ویراستار: سحر برومند

توضیحات:

ایده نوشتن این کتاب از ضرب المثلی پارسی که می گوید: “شروع هر کار نصف آن کار است” نشات گرفته، اکثر دانشجویان همیشه در اول ترم و شروع هر پروژه آکادمیک کوچک و بزرگ در انتخاب موضوع دچار مشکل و تردید می شدند. مشکل انتخاب موضوع به این صورت بود که دانشجو حداقل یک تا سه هفته را صرف این کار می نمود و برخی دانشحویان با یک ماه هم نمی توانستند بر این مشکل فایق آیند، در حالی که عملا دانشجو با یک بررسی ساده می تواند در طول مدت اولین جلسه درس موضوع را انتخاب نماید. پس بر آن شدم که مجموعه ای از مشاهدات را جمع آوری نماییم که بیانگر مشکلات استفاده کنندگان سراسر جهان باشد، هرچند مشکلات بیشمارند و در غالب یک کتاب کوچک تمام آنها نمی گنجند، در این مشاهداد می بینیم که همه به طو خود به خود تعاملی را با فرم ها و فضاهای اطرافشان که با آنها مواجه می شوند برقرار می کنند و برخی از این فرم ها و فضاها دارای کیفیتی هستند که می توانند همه را وادار و متقاعد نمایند تا به روشی خاص رفتار نمایند.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...