دانلود مقاله ای کامل با موضوع توسعه کارآفرینی روستایی

 توسعه کارآفرینی روستایی

 

توسعه کارآفرینی روستایی – مقاله

 

مطالعه برنامه‌ها، استراتژی‌ها، سیاست‌ها و راهکارهای مختلف توسعه (در سطوح مختلف) همراه با بررسی تجربه عملی کشورهای مختلف در زمینه توسعه روستایی و توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی در روستاها، درس‌ها و نکات کلیدی بسیار مهمی را پیش روی ما گذاشته است. اگرچه الزاماً نمی‌توان عیناً از این تجربیات و رویکردها استفاده نمود اما توجه به آن‌ها و «یادگیری» درست نکات، باعث روشن‌ شدن فضای موضوع کارآفرینی و اشتغالزایی در روستاها و تسهیل و تسریع فرآیند سیاست‌گذاری در این زمینه خواهد شد. بعلاوه می‌توان در بسیاری از موارد با بکارگیری رویکرد «بومی‌سازی» ، با استفاده از ابتکارات و دانش سایر ملل، به‌ گونه‌ای اثربخش روش‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های محلی را طراحی و اجرا نمود …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...

دانلود مقاله ای کامل با موضوع مفهوم کارآفرینی

مقاله درباره مفهوم کارآفرینی

 

مفهوم کارآفرینی

 

مفهوم کارآفرینی تحت الشعاع مسائل جامعه قرارگرفته وبه محیط‌های کسب وکار هنوز وارد نشده است، دراکثر کشورهای توسعه یافته، مفهوم کارآفرینی درسطح اقتصادی جاافتاده به طوری که جوانان میتوانند خود رابه یک قهرمان تجاری تبدیل کنند،ولی درکشورما کارآفرینی اقتصادی بیشتر اشتباهاً بچای ایجاد شغل بکار برده میشود. کارآفرینی ازدیدگاههای مختلف مورد بررسی قرارگرفته به طوری که پیتردراکر، مک کله لند، توماس بگلی، دیوید بوید نظرات متفاوت وگوناگون درخصوص مفهوم کارآفرینی ارائه داده اند.

دانشمندان ومحققان علوم مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی ومدیریت که درمورد کارآفرینی مطالعه ونظراتی ارائه کرده اند تعاریف مختلفی ازکارآفرینی مطرح نموده اند که تفاوتهای گاه متناقضی دارند. تعریفی ازکارآفرینی که تقریباً شامل همۀ تعریفهای ارائه شده ازآنان باشد عبارتست از :

«کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین باایده‌های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدید و با بسیج منابع، مبادرت به انجام کسب و کار در شرکتهای نو، سازمانهای جدید ونوآورو، رشد یابنده نموده که همراه باپذیرش مخاطره و ریسک است و منجر به معرفی محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه می گردد.»

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...