مقاله ای با موضوع رابطه علم و دین در غرب

رابطه علم و دین در غرب

 

رابطه علم و دین در غرب – مقاله

دکتر محمدعلی‌ رضائی‌ اصفهانی‌

 

حالات‌ روانی‌، زمینه‌های‌ اجتماعی‌ و ویژگی‌های‌ فردی‌، درشکل‌گیری‌ حوادث‌ تاریخی‌ نقش‌ بسزایی‌ دارد. کاوش‌ در این‌ مواردمی‌تواند ما را به‌ علل‌ رویدادها رهنمون‌ سازد. تعارض‌ علم‌ و دین‌، یابه‌ تعبیر دقیق‌تر، تقابل‌ عالمان‌ دین‌ و دانشمندان‌ علوم‌ تجربی‌، به‌طورعمده‌، در قرن‌ شانزدهم‌ و اوایل‌ قرن‌ هفدهم‌ میلادی‌ اتفاق‌ افتاد. در این‌ تعارض‌ها، عوامل‌ و زمینه‌های‌ مختلفی‌ نقش‌ داشت‌ …

علوم‌ تجربی‌ و وحی‌، در کنار عقل‌، دو راه‌ کسب‌ معرفت‌ بشری‌ به‌ شمار می‌آید و به‌ همراه‌ نقل‌های‌ تاریخی‌ مجموعه‌ علوم‌ و معارف‌بشری‌ را به‌ وجود می‌آورد. علم‌ و دین‌، به‌ عنوان‌ حاصل‌ حس‌ّ (تجربه‌) و وحی‌ الهی‌، مانند دو همزاد بشرند که‌ همواره‌ روشن‌گر راهش‌ بوده‌اند …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...