دانلود مقاله ای با عنوان سوئیچ ها و شبکه های LAN

شبکه LAN

 

مقاله ای با موضوع سوئیچ ها و شبکه های LAN

 

یک شبکه، گروهی از کامپیوترهای متصل بهم می باشد به طوری که اجازه تبادل اطلاعات مابین کامپیوترها را می دهد.

شبکه محلی ( Local Area Network-LAN ): یک LAN شبکه ای از کامپیوترهایی است که در مکان فیزیکی عمومی یکسان، معمولاً در یک ساختمان یا یک فضای باز واقع شده اند. اگر کامپیوترها بسیار پراکنده و دور از هم ( در میان شهر یا در شهرهای مختلف )  باشند، در آن صورت نوعاً یک شبکه گسترده ( Wide Area Network-WAN )  مورد استفاده قرار می گیرد.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...

دانلود مقاله ای در رابطه با امنیت در شبکه – بصورت انگلیسی با ترجمه فارسی

دانلود مقاله امنیت در شبکه فارسی

 

| امنیت در شبکه، بصورت انگلیسی با ترجمه فارسی |

| مقاله آموزشی | 

 

 امنیت شبکه یک موضوع پیچیده است که از نظر تاریخی فقط توسط افراد با تجربه و آنهایی که آموزش کافی دیده اند مورد توجه قرار می گیرد. با اینحال ، همچنان که افراد بیشتری به شبکه متصل میشوند ، تعداد افرادی که بایستی اصول امنیت را در دنیای شبکه شده بدانند ، نیز افزایش می یابد.  این مقاله بر اساس ماربری کامپیوتر و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی نوشته شده است و مفاهیم مورد نیاز برای آشنا شدن با بازار و خطرات و نحوه مواجه شدن با آنها را توضیح می دهد.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...