دانلود کتاب زندگینامه نظامی گنجوی + گزیده ای از اشعار

 کتاب زندگینامه نظامی

 

کتاب زندگینامه نظامی گنجوی

 

ابومحمد الیاس بن یوسف نظامی گنجه یی، استاد بزرگ در داستان سرایی و یکی از نتون های استوار شعر پارسی است. زندگی او بیشتر و نزدیک بتمام در زادگاهش گنجه گذشت و از میان سلاطین با اتابکان آذربایجان و پادشاهان محلی ارزنگان و شروان و مراغه و اتابکان موصل رابطه داشت و منظوم های خود را به نام آنان ساخت. در باره و فاتش تاریخ قطعی درست نیست و آنرا تذکره ای از ۵۷۶ تا ۶۰۶ نوشته اند و گویا سال نزدیک بحقیقت ۶۱۴ هجری (۱۲۱۷ میلادی )‌باشد وی علاوه بر پنج گنج یا خمسه:‌ مخزن الاسرار، خسرو و شیرین،‌ لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندر (نامه) دیوانی از قصیده ها و غزل ها نیز داشت …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...