دانلود کتاب نظریه کوانتومی بصورت پاورپوینت

دانلود کتاب نظریه کوانتومی بصورت پاورپوینت

 

کتاب نظریه کوانتومی

 بصورت پاورپوینت

 

نظریۀ نسبیت خیلی بیش از خلاقیت یک شخص بود که این پرسپکتیو جدید از فضا و زمان را به تصور در آورد و تکامل بخشید. بر عکس نظریۀ کوانتومی مثل یک پازل عظیم از قرار گرفتن شکلهای گوناگون در کنار یکدیگر به وجود آمد.

این نظریۀ جدید با تمام جنبه های فیزیکی جدید و اغلب کلاسیک بر خورد پیدا میکند. انبساط گرمایی، گرمای ویژه، گرمای نهان، مغناطش آهن، نیکل و مواردی از این دست، ابررسانایی و نیز خواص الکتریکی معمولی فلزات و نیم رسانا ها، خطوط طیفی اتمها و ساختارطیفهای مولکولی، لیزرها، پرتوهای ایکس، پرتوزایی از این جمله اند، این سیاهه را تقریبا به طور نامحدود میتوان ادامه داد.

اصل مو ضع نظریۀ کوانتومی با عقل سلیم مغایرت دارد. با اندازه گیری گرمای ویژه در بسیاری از جامدات معلوم شد که ظرفیت مولیگرمایی در نزدیکی ۳r=6cal/mol.degree است که در سال ۱۸۱۹ دو دانشمند فرانسوی به این معنا پی بردند، از مسائل حل شده که یکی خطوط طیفی عناصر بود نخستین بار ولاستون آنها را در سال ۱۸۰۲ مشاهده و فرانهوفر در ۱۸۱۴ اندازه گیری کرد. در ۱۸۸۰ طیف نمایی اتمی به یکی از داغترین زمینه های تجربی تبدیل شد.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...