دانلود کتاب زندگی شناسی

کتاب زندگی شناسی

 

نام کتاب : زندگی شناسی

نام نویسنده : استاد جلال الدین فارسی 

 

درباره کلام مجید الهى ، درس پروردگار به بشر، چه مى توانم گفت ؟ جز این که آن کلام را بى کم و کاست و به یارى تمامى رسایى ممکن از زبان فارسى و واژه هایش ارائه نمایم . با همان ترتیبى که در مکه و مدینه نازل شده و به گوش مردم رسیده است و یا با نظمى اندیشمندانه که خرد بدان مى خواند، چنانکه نخست مفاهیم کلیدى قرآن بیان و یاد داده شود و به تدریج آن دیگران ، تا خواننده این درسها به حال و هوایى در آید که نخستین شنوندگان وحى ، شاگردان پیرامون پیامبر اکرم ما بدان در مى آمدند.

و کدام دل است که براى شنیدن درس پروردگار، درسى که به گوش جان – فواد – محمد مصطفى صلى الله علیه و آله و سلم خوانده شده نتپد و یا کدام عقل سلیمى که افسوس ‍ نخورده فغانى از سر درد بر نیاورده باشد که کاش در آن ایام مى بودم و در درس رسول خدا حاضر شده آواى وحى را مى شنیدم ؟

 

فهرست مطالب :

۱- نخستین درسها
۲- کتاب درس : قرآن
۳- موضوع درس : زندگى و درسهاى آن
۴- ولایت تشریعى خدا بر ما، و اطاعت ما از او در زندگى
۵- زندگى پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و اوصاف آن : حیات طیبه ، اسلام …
۶- قرآن و میزان
۷- امام مبین

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...