UML سیستم داروخانه – پروژه درس مهندسی نرم افزار

uml سیستم داروخانه

 

سیستم داروخانه – UML

 

در این پروژه به معرفی کامل سیستم یک داروخانه پرداخته می شود. مسئله دریافت نسخه و تحویل دارو، کنترل و مدیریت مراجعه کنندگان، دارو و امور مالی. عملیات سخت افزاری، مدیریت سیستم، نیازهای کیفی و … در این پروژه آورده شده است. همچنین این پروژه شامل ۲۴ مورد استفاده + شرح کامل سناریو + فایل رشنال رز + نمودار فعالیت + نمودار توالی + نمودار حالت و … می باشد.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...