آمار و احتمالات و کاربردهای آن – مقاله آموزشی

آمار و احتمالات و کاربردهای آن

 

| آمار و احتمالات و کاربردهای آن – مقاله آموزشی |

 

فهرست موضوعات :

–     ریاضیات و نکاتی در مورد آمار و احتمالات
–      احتمال
–      روش های آماری
–      مطالعات تجربی و مشاهداتی
–      سطوح اندازه گیری
–      تکنیک های آماری
–      فرموله سازی احتمال
–      نمایش و تفسیر مقادیر احتمال
–      توزیع ها
–      احتمال در ریاضیات
–      نکات قابل توجه در محاسبات احتمال
–      کاربرد های نظریه احتمال در زندگی روزمره
–      رشته های اختصاصی
–      نرم افزار
–      شبیه سازی فیزیکی و متقابل
–      شبیه سازی در آموزش
–      شبیه ساز های پزشکی
–      شبیه ساز های پرواز
–      شبیه سازی و بازی ها
–      شبیه سازی مهندسی
–      شبیه سازی کامپیوتری
–      شبیه سازی در علم کامپیوتر
–      شبیه سازی در تعلیم و تربیت

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...