دانلود کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۶ : زندگی جاوید یا حیات اخروی

مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی 6-زندگی جاوید یا حیات اخروی

 

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۶ : زندگی جاوید یا حیات اخروی

از آثار استاد شهید مرتضی مطهری

 

نام کتاب: مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۶ : زندگی جاوید یا حیات اخروی

پدیدآورنده: استاد شهید مرتضی مطهری

حجم کتاب: ۱.۳ مگابایت

فرمت کتاب: Pdf

تعداد صفحات: ۷۱ صفحه

توضیحات: این کتاب یکی از کتاب های مجموعه «مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی» است. مجموعه شش جلدی مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی آخرین اثر نگارشی استاد شهید به شمار می آید. انگیزه ایشان از نگارش این مجموعه، بیشتر رفع شبهات و نمایاندن انحرافات فکری در زمینه اصول دین بوده است. این مجموعه در واقع یک دوره اصول عقاید است (غیر از مسئله امامت که در کتاب امامت و رهبری بحث شده است) و از سبکی بدیع و بیانی شیوا برخوردار است و برای آنکه کتاب درسی قرار گیرد مناسب است.

در بخش اول این کتاب راه شناخت خدا، راه شناخت جهان و راه شناخت روح و نفس انسان به عنوان راههای گوناگون ایمان به زندگی جاوید معرفی شده اند. در بخش دوم، موضوع اصالت روح و بقاء روح پس از مرگ مورد بحث قرار گرفته و بخش پایانی به زندگی پس از مرگ یعنی عالم برزخ و قیامت کبری اختصاص یافته است و استدلالهایی از قرآن آورده شده است.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۵ : جامعه و تاریخ

مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی 5-جامعه و تاریخ

 

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۵ : جامعه و تاریخ

از آثار استاد شهید مرتضی مطهری

 

نام کتاب: مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۵ : جامعه و تاریخ

پدیدآورنده: استاد شهید مرتضی مطهری

حجم کتاب: ۲ مگابایت

فرمت کتاب: Pdf

تعداد صفحات: ۲۴۵ صفحه

توضیحات: این کتاب یکی از کتاب های مجموعه «مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی» است. مجموعه شش جلدی مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی آخرین اثر نگارشی استاد شهید به شمار می آید. انگیزه ایشان از نگارش این مجموعه، بیشتر رفع شبهات و نمایاندن انحرافات فکری در زمینه اصول دین بوده است. این مجموعه در واقع یک دوره اصول عقاید است ( غیر از مسئله امامت که در کتاب امامت و رهبری بحث شده است) و از سبکی بدیع و بیانی شیوا برخوردار است و برای آنکه کتاب درسی قرار گیرد مناسب است.

این کتاب در موضوع خود خصوصاً از نظر اثبات بی پایگی ماتریالیسم تاریخی و نشان دادن لغزشهای روشنفکران مسلمان در تحلیل حرکت تاریخ و عوامل محرک تاریخ، کم نظیر و شاید بی نظیر است. نکته درخور توجه این که استاد مطهری در این کتاب ارزشمند، فروپاشی نظامهای کمونیستی را پیش بینی کرده است، همچنان که بر این عقیده است که نظامهای سرمایه داری نیز سرنگون خواهند شد.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۴ : انسان در قرآن

مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی 4-انسان در قرآن

 

دانلود کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۴ : انسان در قرآن

از آثار استاد شهید مرتضی مطهری

 

نام کتاب: مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی ۴ : انسان در قرآن

پدیدآورنده: استاد شهید مرتضی مطهری

حجم کتاب: ۱.۵ مگابایت

فرمت کتاب: Pdf

تعداد صفحات: ۸۶ صفحه

توضیحات: این کتاب یکی از کتاب های مجموعه «مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی» است. مجموعه شش جلدی مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی آخرین اثر نگارشی استاد شهید به شمار می آید. انگیزه ایشان از نگارش این مجموعه، بیشتر رفع شبهات و نمایاندن انحرافات فکری در زمینه اصول دین بوده است. این مجموعه در واقع یک دوره اصول عقاید است ( غیر از مسئله امامت که در کتاب امامت و رهبری بحث شده است) و از سبکی بدیع و بیانی شیوا برخوردار است و برای آنکه کتاب درسی قرار گیرد مناسب است.

این کتاب به معرفی انسان قرآنی می پردازد، انسانی چند بعدی که سرشار از جاذبه های معنوی همچون علم و دانایی، خیر اخلاقی و … است. در عین حال محدودیتهایی مانند وراثت و محیط طبیعی و جغرافیایی، چنین انسانی را فرا گرفته است و او به حکم عقل و علم از یک طرف و اراده و ایمان از طرف دیگر، تغییراتی در این عوامل محدود کننده ایجاد می کند و آنها را با خواستهای خویش منطبق می سازد. بخش پایانی کتاب به بیان انواع خود آگاهی ها (فطری، فلسفی، جهانی، طبقات، ملی، انسانی، عرفانی و پیامبرانه) اختصاص یافته است.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...