دانلود مقاله ای در رابطه با ویروسها، کرمها و تروژانها – متن انگلیسی با ترجمه فارسی

ویروسها ، کرمها وتروژانها چه هستند؟

 

| کتاب ویروسها ، کرمها و تروژانها چه هستند؟ |

| متن کامل انگلیسی با ترجمه فارسی |

 

ویروسها، کرمها و تروژانها (viruses, worms and Trojans) برنامه های بدی هستند که می توانند باعث خطر برای کامپیوتر شما واطلاعات آن شوند. آنها می توانند سرعت اینترنت را پایین بیاورند وآنها حتی ممکن است از کامپیوترشما برای بخش کردن خودشان برای دوستانتان، آشنایان، شرکت محل کار استفاده کنند ودرآدرس مجازی باقی بمانند. خبرهای خوب آن است که با یک جلوگیری اندک وتعدادی مفهوم رایج خوب شما احتمالا کمترقربانی اینها هستید . به نظر می رسد این پیش قدم شدن شما برای جلوگیری تمام فامیل شما را محافظت می کند …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...