دانلود کتاب داستان های شیرین بهلول دانا

دانلود کتاب داستانهای بهلول دانا

 

| داستان های شیرین از بهلول دانا |

 

بهلول به ضم باء و سکون ها به معنی گشاده رو و صاحبصورت زیبا و جامع خیراتاطلاق می گردد. این اسم را برای اشخاص بذله گو و در عین حال حق گو و حاضر جواب نیز به کار می برند. اشخاصی دیگری هم به این اسم بوده اند ولی بهلول معروفهمان شخصی استکه در زمان هارون الرشید میزیست و از شاگرد های مخصوص امام جعفر صادق (ع) بوده و از محبان اهل بیت محسوب شده است و به روایتی برادر مادری هارون الرشید و به روایت دیگر از بستگان نزدیک هارون عباسی بوده است. چنانچه در مجالس المومنین قاضی نو اله بیان فرموده بهلول از افاضل عقلای زمان هارون الرشید و به مصلحتی خود را به دیوانگی زده است . از بنی اعمام هارون الرشید عباسی و از شاگرد های خاص امام جعفر صادق (ع) بوده و در زمره متقیان عصر هارون الرشید می باشد …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...