دانلود کتاب ساختار زبان های الگو

 ساختار زبان های الگو

 

کتاب ساختار زبان های الگو

 

زبانهای الگو به ما کمک میکند تا بر پیچیدگی سیستمهای بسیار متنوعی از نرم افزارهای کامپیوتری گرفته تا ساختمانها و شهرها ، فائق آییم هر« الگو» قانونی مقرر بر یک جزءِ درگیر در یک سیستم پیچیده است. زبانهای الگو را میتوان به صورت سیستماتیک بکار گرفت. هر طرح برای اینکه با انسانها ارتباط برقرار کند به اطلاعاتی که در زبان الگوها یافت میشوند، نیاز دارد.

این مقاله توضیح میدهد که چگونه به زبانهای الگوی موجود اعتبار لازم را بدهیم. چگونه آنها را پرورش دهیم و اینکه چگونه آنها را تکامل بخشیم. هندسه اتصال دهنده مرزهای مشترک شهری از الگوهای معماری کریستفرالکساندر نتیجه گرفته میشوند.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...