مقاله ای کامل با عنوان شبکه Ad-Hoc

پایان نامه Ad-Hoc

 

شبکه Ad-Hoc

پایان نامه کارشناسی – مهندسی فناوری اطلاعات

 

شبکه Ad-Hoc یکی از ساده ترین پیاده سازی های توپولوژی یا همبندی شبکه های بیسیم می باشد، واژه Ad-Hoc ریشه ای لاتین داشته و به معنای «کاربرد اختصاصی» است. این واژه بیانگر این است که ما به هنگامی از این نوع سرویس ها استفاده می کنیم که امکان استفاده از نوع سرویس دیگری که بصورت عمومی پیاده سازی شده باشد وجود نداشته باشد. در ارتباطات Ad-Hoc شما یک Session یا نشست برقرار کرده و تمامی دستگاه های به آن Session متصل می شوند، بنابراین با این روش Access Point عملا حذف خواهد شد. برای ایجاد این Session یکی از کامپیوترها با استفاده از کارت شبکه بیسیم خود یک نام دامنه یا بهتر بگوییم یک SSID مانند Access Point های دیگر ایجاد می کند که برای محدوده فرکانسی که در آن کارت شبکه های بیسیم دیگر فعال هستند قابل شناسایی می باشد …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...