دانلود کتاب صوتی عروسک کوکی

کتاب صوتی عروسک کوکی

 

عروسک کوکی – کتاب صوتی

 

بیش از اینها آه آری، بیش از اینها می توان خاموش ماند، می توان ساعات طولانی، با نگاهی چون نگاه مردگان ثابت، خیره شد در دود یک سیگار، خیره شد در شکل، یک فنجان، ذدر گلی بیرنگ بر قالی، در خطی موهوم بر دیوار، می توان با پنجه های خشک، پرده را یکسو کشید و دید، در میان کوچه باران تند می بارد، کودکی با بادبادکهای رنگینش، ایستاده زیر یک طاقی، گاری فرسوده ای میدان خالی را، با شتابی پر هیاهو ترک میگوید، می توان بر جای باقی ماند، در کنار پرده اما کور، اما کر …

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...