دانلود کتاب جن در پرتو دانش و حقیقت

کتاب جن در پرتو دانش و حقیقت

 

| دانلود کتاب جن در پرتو دانش و حقیقت |

| پاسخی به آنچه منتظر شنیدنش هستید! |

 

جن وجود دارد؟ آیا واقعا زمان آن نرسیده است که به این پرسش پاسخ راستین داده شود؟ آیا واقعا زمان آن نرسیده است که بدانیم جن چیست؟ اگر این موجود وجود دارد، چطور با این موجود باید مدارا کرد و اگر این موجود وجود ندارد، چرا برخی بر این اعتقاد هستند که همچنین موجود وجود دارد! این ها پرسشهایی هستند که در این کتاب پاسخ داده می شوند و دری را به سوی حقیقت در پرتو دانش به سوی شما باز میکند. جهت دانلود رایگان این کتاب به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...