دانلود کتاب هشتاد و دو پرسش

دانلود کتاب 82 پرسش

 

نام کتاب : ۸۲ پرسش

اثر: شهید محراب ، آیه اللّه سیّد عبد الحسین دستغیب

 

کتاب هشتاد و دو پرسش، نخست در هفت بخش تنظیم شده بود، سؤالهاى مربوط به توحید، عدل ، نبوت ، امامت ، معاد، فقهى و متفرقه و مجموعا ۸۲ پرسش بود که کتاب هم به همین نام منتشر گردید. در این چاپ :
۱- دو پرسش مهم و مسأله روز که ولایت فقیه و مقدمه ظهور حضرت مهدى ( علیه السّلام ) باشد، در آخر آن ضمیمه گردید.
۲- در بیشتر پاسخها شرح بیشترى اضافه گردید.
۳- نسبت به سؤال عبادت در قطبین (س ۵۷) از مقاله دانشمند محترم آقاى ناصر مکارم و نسبت به سؤال خرید و فروش برده در اسلام (س ۵۸) از مقاله سید قطب استفاده شد و در آخر کتاب ، ضمیمه گردید؛ چون این دو، مساءله اى هستند که امروز مورد سؤال و اشکال است و این دو مقاله براى پاسخ ، بسیار نافع تشخیص داده شد.

 

فهرست مطالب :

–   مقدّمه فرزند مؤلف
–   مبحث توحید
–   مبحث عدل
–   مبحث نبوت
–   مبحث امامت
–   مبحث معاد
–   تفسیر آیات قرآن
–   مسائل فقهیه
–   سؤالات متفرقه
–   ملحقات چاپ چهارم
–   بردگى در اسلام

 

(بیشتر…)

ادامه مطلب...